Zgłoszenia na praktyki

Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie na adres:
rekrutacja.fwc@amecfw.com swojego podania i życiorysu wraz z informacją o tym, w jakim dziale i terminie chcieliby odbyć praktyki. Dokumenty są przekazywane odpowiednim kierownikom, którzy podejmują ostateczną decyzję.

W sytuacji, kiedy o miejsce na praktyki ubiega się zbyt duża ilość studentów zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia standardowej procedury rekrutacji.

Aplikacje muszą zawierać klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

W momencie otrzymania informacji o przyjęciu na praktyki, student zobowiązany jest dostarczyć z uczelni „Umowę dotyczącą praktyk”, która określała będzie szczegóły organizacyjne. W większości uczelni taki formularz w standardowej wersji wydawany jest przez dziekanat.