Współpraca z uczelniami

Podejmowane przez naszą Firmę inicjatywy mają na celu kontynuację i rozwój współpracy z wieloma uczelniami i ośrodkami naukowymi w kraju. Wspieramy rozwój nauki dzieląc się swoim doświadczeniem ze światem akademickim w zakresie nowoczesnych technologii w przemyśle energetycznym. Firma inwestuje w przyszłość poprzez organizowanie wielu programów dla studentów i absolwentów wyższych uczelni.

Inżynierowie i kadra menedżerska Amec Foster Wheeler każdego roku biorą udział w sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez wyższe uczelnie oraz instytuty naukowe. Pracownicy Amec Foster Wheeler udzielają wsparcia merytorycznego, udostępniając materiały naukowe i produktowe na potrzeby tak uczelni jak i wykładowców oraz studentów. Każdego roku kilkunastu dyplomantów pisze swoje prace pod opieką kadry Amec Foster Wheeler.

Współpracujemy z biurami karier, uczestniczymy w inżynierskich targach pracy oraz organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.