Informacja Prawna


Wchodząc na stronę internetową AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA Polska Sp. z o.o. użytkownik strony (dalej Użytkownik) zgadza się na korzystanie ze strony na warunkach określonych w niniejszej informacji prawnej.


Prawo własności

Właścicielem strony jest AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065443, z kapitałem zakładowym 16 584 000,00 PLN, opłaconym w całości, numer NIP: 527-00-50-536, REGON: 010039164, dalej zwany AmecFWEP.

Hosting strony jest realizowany przez ProffNet.com


Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszystkie prawa są zastrzeżone. Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie, w szczególności treść, zdjęcia, grafika, filmy video, muzyka, wybór, sposób rozmieszczenia i kompozycji materiałów i pozostałe elementy strony, stanowią własność AmecFWEP i chronione są prawami autorskimi należącymi do FWEP.

Rozpowszechnianie, powielanie, kopiowanie i przekazywanie informacji oraz danych w całości lub w części, w szczególności wykorzystanie tekstów lub materiałów graficznych wymaga wcześniejszej pisemnej zgody AmecFWEP.
Jednakże gromadzenie w komputerze Użytkownika i kopiowanie fragmentów materiałów umieszczonych na niniejszej stronie www dla celów osobistych Użytkownika jest dozwolone.

Korzystanie i powielanie informacji zaznaczonych jako do użytku publicznego jest dozwolone, jeżeli są umieszczone w części strony dla prasy i w publikacji podane zostanie źródło informacji.

Nazwa AMEC FOSTER WHEELER i FOSTER WHEELER logo i ich różne wersje oraz nazwy produktów stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe. Jakiekolwiek używanie tych znaków towarowych jest niedozwolone.


Odpowiedzialność

AmecFWEP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na stronie, w tym za poprawność, kompletność, aktualizację zamieszczanych informacji internetowej oraz za ich wykorzystanie, a także za niemożność skorzystania ze strony przez Użytkownika.

AmecFWEP zastrzega sobie - bez wcześniejszego o tym powiadamiania - prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w treści strony oraz możliwość braku dostępu do strony.

AmecFWEP nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje i i opinie publikowane przez inne podmioty, w przypadku gdy niniejsza strona zawiera linki do witryn internetowych osób trzecich.
AmecFWEP nie gwarantuje, że niniejsza strona oraz serwer dla tej strony nie zawiera wirusów lub innych szkodliwych  komponentów i AmecFWEP nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.


Oferty pracy