DOTACJE NA INNOWACJE

 

 W dniu 16.09.2015 nastąpiła zmiana nazwy na Amec Foster Energy Fakop Sp. z o.o.

 

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA GAZOSZCZELNYCH ŚCIAN RUROWYCH, WĘŻOWNIC Z MATERIAŁÓW NOWEJ GENERACJI

Foster Wheeler Energy Fakop sp. z o.o.

2014 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec, ul. Staszica 31, NIP: 644-051-46-40
KRS 0000071681, Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 16.262.500.00 zł
Tel. + 48 32 368 13 00, www.fosterwheeler.pl