Szanowni Państwo!

Dbając o to, aby Społeczeństwo, Klienci oraz Dostawcy wiedzieli, że Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.  nie jest bierna w swoich działaniach i traktuje jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy jak ważny czynnik, wpływający na procesy biznesowe, przesyłamy Państwu politykę zintegrowanego systemu zarządzania naszej Spółki. Polityka zawiera zobowiązanie do spełniania wymagań prawnych oraz ciągłego doskonalenia. Polityka tworzy ramy do określenia szczegółowych celów i odpowiedzialności za ich realizację na każdym szczeblu zarządzania.

Polityka jest znana wszystkim pracownikom Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.., a świadomość jej celów towarzyszy wszystkim ich działaniom.


POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. wypełniając przyjętą przez siebie misję, jako dostawca ekologicznych urządzeń energetycznych dla przemysłu i energetyki, realizuje zadania, których efektem jest możliwość produkcji taniej i czystej energii, osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta oraz korzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz na środowisko pracy.

 

Aby osignąć te cele zobowiązujemy się do:

  • profesjonalizm w działaniu,
  • oferowanie najbardziej nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych,
  • dostarczanie produktu o odpowiednim poziomie jakości,
  • spełnienia wymagań mających zastosowanie,
  • zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
  • zapobieganie urazom, stanom chorobowym pracowników,
  • uwzględniania potrzeb środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania w tym zakresie obowiązujących przepisów i standardów RP, dyrektyw Unii Europejskiej, wymagań korporacyjnych, przepisów lokalnego prawa, wymagań wskazanych przez Klienta oraz innych wymagań,
  • okresowych przeglądów efektywności realizowanych zadań,
  • ciągłego doskonalenia zarządzania oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, na każdym szczeblu i w każdej dziedzinie funkcjonowania firmy.

Gwarantem realizacji zobowiązań jest wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 oraz ciągle doskonalona skuteczność tego systemu.


Prezes Zarządu Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.

Jarosław Mlonka

Sosnowiec, 10.02.2017