Połaniec 205 MW

205 MW Zielonej Energii z Elektrowni Połaniec

 

GDF Suez - właściciel Elektrowni Połaniec postawił na początku 2010 roku przed Amec Foster Wheeler bardzo ambitne zadanie wybudowania w krótkim terminie największego na świecie kotła CFB przeznaczonego do spalania w 100 % biomasy. Dedykowany kocioł na biomasy zastąpił jeden z wyeksploatowanych bloków 205 MW i został dobudowany do istniejącej kotłowni. Kocioł rozpoczął komercyjną eksploatację w listopadzie 2012 roku, na 6 tygodni przed kontraktowym terminem, i spełnia wszystkie parametry gwarancyjne.

Wymóg stosowania biomasy rolniczej, w składzie której w Elektrowni Połaniec znajdują się m.in. pelety ze slomy, czy słonecznika, spowodował konieczność opracowania specjalnej konstrukcji kotła CFB oraz wyposażenia go w dodatkowe instalacje zapewniające bezawaryjna pracę. Fluidalny ruszt schodkowy, przegrzewacze pary typu intrex, odpowiedni dobór podziatek rur i materiałów, dodatki do złoża modyfikujące charakterystykę popiołu i inne cechy konstrukcyjne powodują, że kocioł CFB w Połańcu jest jedną z najbardziej zaawansowanych konstrukcji tego typu na swiecie. Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. wraz z Amec Foster Wheeler Energia OY z Finlandii zaprojektowali, dostarczyli i zmontowali kompletny kocioł CFB wraz z budynkiem kotłowni, elektrofiltrem, magazynem paliwa oraz układem podawania biomasy do kotła. Układ magazynowania i podawania paliwa jest największym tego typu obiektem w kraju, Zielony Blok w Połańcu został zaprojektowany do spalania 1,2 miliona ton biomasy rocznie.