Łagisza 460 MW

Pierwszy na świecie kocioł CFB na parametry nadkrytyczne.

W czerwcu 2009 roku został przekazany do eksploatacji największy na świecie kocioł CFB, jednostka o mocy 460 MWe w Elektrowni Lagisza. Jest to jednocześnie pierwszy kocioł fluidalny na parametry nadkrytyczne. W założeniach inwestora jednostka ta zastąpi część wyeksploatowanych bloków 120 MWe, stopniowo wycofywanych z eksploatacji. Dostawy Amec Foster Wheeler obejmowały zaprojektowanie i dostarczenie wyspy kotłowej, prace budowlane łącznie z wykonaniem fundamentów kotła, wykonanie obudowy wraz z wzniesieniem konstrukcji stalowej, dostawy części ciśnieniowej oraz wyposażenia pomocniczego, głównego rurociągu parowego pary przegrzanej do turbiny, zasobnikow węgla i podajników paliw, elektrofiltru oraz układu odzysku ciepła ze spalin, montaż kotła, rozruch i oddanie do eksploatacji. W projekcie Łagiszy zastosowaliśmy po raz pierwszy parownik z pionowym orurowaniem typu BENSON o niskim przepływie masowym. Technologia CFB dzięki niskiemu i jednorodnemu strumieniowi przepływu ciepła na ścianach komory paleniskowej doskonale współgra z technologią BENSON, zapewniając stabilną pracę kotła rownież podczas zmiennych warunków pracy i różnych obciążen. Sprawność kotła została dodatkowo podwyższona poprzez zastosowanie systemu odzysku ciepła ze spalin, który chłodząc spaliny do temperatury 85 °C, tym samym zwiększa sprawność netto bloku. Obliczeniowa sprawność netto bloku to 43,3%, jest to najwyższa wartość osiągnięta na blokach opalanych węglem w krajowej energetyce. Blok pracuje z poślizgowym ciśnieniem pary, więc ciśnienie kotła zmienia się wraz z obciążeniem turbiny. Pierwsze lata eksploatacji jednostkl nadkrytycznej w Łagiszy potwierdziły przyjęte założenia projektowe i eksploatacyjne bloku.