Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą praktyk lub zatrudnienia prześlij swoje zgłoszenie lub pytania na adres e-mail: rekrutacja.fwc@amecfw.com

Aplikacje można także wysyłać bezpośrednio do naszego biura Amec Foster Wheeler Energia Polska Spółka z o.o. lub Foster Wheeler Energy FAKOP Spółka z o.o. w Sosnowcu:

Dział Kadr i Płac
ul. Staszica 31
41-200 Sosnowiec
Tel:  48 32 368 13 00Dane rejestrowe:

Amec Foster Wheeler Energia Polska Spółka z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Amec Foster Wheeler Energia Polska Spółka z o.o.
Oddział Sosnowiec
ul. Staszica 31
41-200 Sosnowiec

Firma Amec Foster Wheeler Energia Polska Spółka z o.o. jest zarejestrowana pod numerem KRS: 0000065443 w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 527-00-50-536
REGON: 010039164
wysokość kapitału zakładowego: 16.584.000,00 zł


Foster Wheeler Energy FAKOP Spółka z o.o.
ul. Staszica 31
41-200 Sosnowiec
Firma jest zarejestrowana pod numerem KRS: 0000071681 w Sądzie Rejonowym w Katowicach
NIP: 644-051-46-40
REGON: 270589609
wysokość kapitału zakładowego: 16.262.500,00 zł