Świadczymy usługi w zakresie:

• badań radiograficznych (RT)
• badań ultradźwiękowych (UT)
• badań penetracyjnych (PT)
• badań magnetyczno – proszkowych (MT)
• badań wizualnych (dysponujemy wideo endoskopami o długości do 9,8 m) (VT)

• ultradźwiękowych pomiarów grubości

• kontroli grubości warstw ochronnych

• analizy składu chemicznego w zakresie pierwiastków metalicznych (PMI)

 

• badań wytrzymałościowych (rozciąganie, zginanie,)

• pomiarów twardości (zarówno na twardościomierzach stacjonarnych jak i pomiary twardości twardościomierzami przenośnymi na obiekcie metody Leeb’a i UCI)
• badanie udarności
• badanie makroskopowe spoin
• badanie mikroskopowe spoin i materiału

• badanie korozji międzykrystalicznej


Oferujemy także:
• kompleksowy nadzór robót spawalniczych
• opracowujemy technologie spawania.