Posiadamy Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego (świadectwo nr LBU-054/05).

Personel prowadzący badania nieniszczące posiada uprawnienia I, II i III stopnia zgodnie z normami EN 473 i ISO 9712 oraz amerykańskimi SNT-TC-1A w zakresie badań RT, UT, MT, PT i VT.

 

Personel prowadzący badania wytrzymałościowe stanowią między innymi absolwenci studiów technicznych. Dodatkowo przeszkolony na specjalistycznych kursach wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Nasi inżynierowie spawalnicy posiadają międzynarodowe certyfikaty IWC/IWE.

Wykonujemy badania wg norm europejskich (EN), polskich (PN), międzynarodowych (ISO), amerykańskich (ASME) oraz innych zgodnych z życzeniem klienta.

 

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

OHSAS 18001: 2007