Bielsko Biała 50 MW

Czysta Energia w kotlinie beskidzkiej

 

W czerwcu 2013 roku Tauron Ciepło przejął do eksploatacji w Elektrociepłowni EC1 w Bielsku-Białej blok ciepłowniczy pracujący w skojarzeniu, którego kluczowym elementem jest dostarczony przez Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. kocioł fluidalny CFB o wydajności 219 t/h pary i mocy cieplnej 157 MWTh, opalany węglem kamiennym z pobliskich kopalń. Z uwagi na lokalizację bloku w centrum miasta Bielsko-Biała, położonego w kotlinie górskiej otoczonej licznymi miejscowościami i ośrodkami wypoczynkowymi, szczególne znaczenie przy uzyskaniu pozwolenia środowiskowego i w konsekwencji przy wyborze technologii miały parametry ekologiczne nowego bloku, które w głównej mierze uzależnione są od zastosowanego w układzie kotła. Ponadto istotnym warunkiem byla możliwość ciasnej zabudowy wszystkich elementów nowego bloku w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej i pracującej starej części Elektrociepłowni oraz w bliskiej odległości od osiedli mieszkaniowych i jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. W te zaostrzone wymagania znakomicie wpisał się kocioł CFB, dostarczony, wybudowany i uruchomiony przez Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.