Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. działa na rynku od początku lat dziewięćdziesiątych jako część międzynarodowego koncernu Foster Wheeler Ltd.  

Foster Wheeler jest wiodącym producentem i dostawcą urządzeń  wykorzystujących nowoczesne technologie spalania węgla w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego oraz pozyskiwania energii z biomasy i paliw odpadowych. Firma projektuje, produkuje, dostarcza i montuje m.in. kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym i kotły pyłowe na parametry podkrytyczne i nadkrytyczne oraz wykonuje usługi serwisowe.

Kotły dla energetyki zawodowej i przemysłowej dostarczane przez Foster Wheeler spalają różne rodzaje paliw produkując energię przy zachowaniu ostrych standardów ochrony środowiska i wysokiej dyspozycyjności.

Jako pracodawca, firma oferuje duże możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy.

 

Zakład produkcyjny:

Foster Wheeler Energy Fakop Sp. z o.o.
ul. Staszica 31
41-200 Sosnowiec
Tel. +48 32 368 13 00
Fax. +48 32 299 17 02