Energia - Kogo szukamy?


Szukamy utalentowanych pracowników, którzy do swoich zadań podchodzą z pasją, są otwarci na pracę zespołową i aktywnie szukają nowych rozwiązań. Z uwagi na bardzo wyspecjalizowany profil naszej działalności dość istotny jest dla nas rodzaj ukończonej przez kandydata uczelni oraz posiadane doświadczenie zawodowe. Preferowany wydział studiów w przypadku stanowisk inżynieryjnych i projektowych to energetyka. W dodatku zwracamy także uwagę na indywidualne możliwości rozwoju, osobowość, inicjatywę i zdolności przywódcze. Jedynym z istotniejszych wymogów formalnych, jakie stawiamy naszym kandydatom, jest znajomość języka angielskiego.


Rekrutacje